De Mastermind-sessie: overzicht, inzicht, inspiratie

De Mastermind is een ‘extra brein’ dat ontstaat wanneer twee of meer mensen harmonieus en gecoördineerd aan een gezamenlijk doel werken.

Het is ook het onderliggende principes van de Mastermind-sessies die ik begeleid om ondernemers, bestuurders, management teams of andere groepen te helpen hun strategie te bepalen, visie aan te scherpen of doelen te stellen.

Ik faciliteer de Mastermind tijdens de sessie met live mindmapping. Dit houdt in dat alles wat ter tafel komt meteen in een mindmap gevangen wordt en levensgroot geprojecteerd. Structuren worden zichtbaar, dwarsverbanden doemen op, sterktes en zwaktes komen aan de oppervlakte.

De collectieve intelligentie van de deelnemers – de Mastermind – komt tot ontplooiing en zo ontstaan inzichten en initiatieven die onmogelijk tevoren door iemand afzonderlijk bedacht hadden kunnen worden.

De tijdens de sessie ontstane Mindmaps dienen tevens als verslag van de sessie. Desgewenst maak ik ook een geschreven verslag van enkele A4-tjes, waarin ik de belangrijkste inzichten, doorbraken en actiepunten op inspirerende wijze vastleg.

Van inspiratie naar actie

Een Mastermind-sessie eindigt over het algemeen met opgestroopte mouwen en een gevoel van inspiratie.
Dit momentum wordt optimaal benut door de ‘volgende acties’ niet alleen te benoemen, maar ook actief te (laten) bewaken.

Accountability checks en opfrismails kunnen daarom deel uitmaken van het pakket.

A moment of clarity without any action is just a thought that passes in the wind. But a moment of clarity followed by an action is a pivotal moment in our life.

~  don Miguel Ruiz

Meer weten of meteen een sessie boeken?
Stuur een mailtje naar wim@tekstbron.nl